Kontakt

Jeśli jesteś potencjalnym klientem poszukującym porady i leczenia

Punkty poradni:

Remedis Sp. z o.o. NZOZ

CENTRUM KOREKCJI WAD STÓP I POSTAWY
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
tel.(56) 654 93 70
kontakt@remedis.pl

Jeśli szukasz możliwości współpracy jako poradnia

Dystrybucja na Polskę:
Zastępca Inwestora Sp. z o.o.
ul. Klin Dworski 7
87-125 Osiek nad Wisłą, POLSKA
tymonk@zastepca-inwestora.pl; www.ekovel.pl